Skip to main content

Terapia par jednopłciowych

Osoby homoseksualne to blisko 10 % naszego społeczeństwa. Ta liczna grupa boryka się z identycznymi problemami,  co osoby heteroseksualne.  Dodatkowo obciążone są problemami z akceptacją własnej tożsamości, napiętnowaniem i wykluczeniem, często ze strony nawet najbliższych im osób. Bywają przytłoczone nieuzasadnionym poczuciem winy i życiem z "tajemnicą". Wizyta u psychologa czy terapeuty pomaga w walce o własną tożsamość, uczy akceptacji i zrozumienia względem siebie, czy oceniającego społeczeństwa.

Wsparcie dla osób homoseksualnych

Terapia dla par homoseksualnych

Homoseksualiści będąc mniejszością, wciąż narażeni są na wiele stresujących sytuacji : w domu rodzinnym, w pracy, na ulicy. Reprezentanci grupy LGBT nie mają możliwości wzięcia ślubu, oficjalnego wychowywania dzieci, pozbawieni są podstawowych przywilejów społecznych.

Taka sytuacja społeczno-polityczna skutkuje nieustannym poczuciem wykluczenia. Indywidualna psychoterapia LGBT ma na celu analizę wszelkich aspektów osobowości, naukę akceptacji i szacunku względem własnych skłonności. Pozwoli na zdobycie większej pewności siebie co do reprezentowanej seksualności.

Terapia dla par homoseksualnych

Wsparcie, jakim jest terapia dla par homoseksualnych to rozwiązanie dla związków jednopłciowych, które napotykają problemy komunikacyjne. Związek, często funkcjonujący na obrzeżach życia społecznego wymaga wiele pracy i zaangażowania od każdej ze stron. Rozmowa z psychologiem pozwali dotrzeć do źródła wynikających konfliktów, pomoże unormować napięte stosunki pomiędzy partnerami, a także pokonać trudności wynikające z reakcji otoczenia na związek osób tej samej płci.

Pod wieloma względami psychoterapia LGBT nie różni się od terapii par heteroseksualnych i dotyczy podobnych problemów. Dużą uwagę przywiązuje się tutaj do samej osoby terapeuty, jego postawa i podejście względem osób z którymi pracuje ma kluczowe znaczenie w prowadzeniu terapii. Istnieje ryzyko błędnej interpretacji, w której wszystkie problemy pomiędzy partnerami zostaną zrzucone na barki orientacji seksualnej.

Psychoterapia LGBT

Praca nad związkiem - Psychoterapia LGBT dla par

Każdy związek jest unikalnym połączeniem dwójki indywidualnych osób. Relacje homoseksualne rozwijają się wciąż w nieprzyjaznych warunkach, niekiedy wśród ludzi wrogo nastawionych, dlatego możliwość wzajemnego zrozumienia partnerów, tego jak spostrzegają świat, siebie, jak odnoszą się do krytycznych uwag jest kluczem do udanego związku. 

W terapii par istotne jest aby obie strony mogły usłyszeć wzajemne emocje w nowych warunkach, na innych, przyjaznych zasadach. Z tego względu tak ważne jest rozpoczęcie profesjonalnej psychoterapii prowadzonej przez doświadczonego psychologa LGBT.